Az egykori múzeumigazgatóhoz, dr. Sőregi Jánoshoz írt levelek III. rész

2023. 12. 05. | Forráskutatás, Kultúra | 0 hozzászólás

Szerző: Korompai Balázs

A közelmúltban a fenntartónk jóvoltából Sőregi Jánoshoz, múzeumunk volt igazgatójához írt levelekkel gazdagodtunk. Ezek a levelek 1928-1948 közöttiek. Összesen 38 darab levélről van szó. Ezeket három csoportba osztottam. A legfontosabb csoportot azok a levelek alkotják, melyeket Déri György, Déri Györgyné és Déri Miksa írtak. A második csoport az, amely Sőregi méhkasalakú üregekkel foglalkozó feltárásaihoz kapcsolódnak. A harmadik egység pedig az egyéb témákat jelenti. A levelek forrásközlésére ebben a sorrendben kerül sor.

A levelek átírása során a nyilvánvaló helyesírási, nyelvhelyességi vagy központozási hibákat, hiányokat a jobb érthetőség miatt javítottam. Néhány esetben előfordult, hogy a kéziratos levélszövegekben egy-egy szó kiolvashatatlan volt, ezt így jeleztem: …
A levelek szövege előtt néhány sorban ismertettem az adott levelet és a hozzá tartozó borítékot is. A leveleket jellemző régies alakokat vagy egyéni írásformákat nem javítottam, pl. Debreczen, czím, injektió, doctor stb.

Most, a forrásközlés során, csak a levelek szövege kerül megjelenésre, három alkalommal, a fenti felosztás szerint. A levelekben foglaltak elemzése, kísérő tanulmánya később készül el. Fontosnak tartottam, hogy az érdeklődő közönség mielőbb megismerhesse ezt a rendkívül fontos levélanyagot, mivel igen sok és értékes adat található bennük.

1., 
Arifkhán Ibrahim autograf levelezőlapja Sőreghy Jánosnak budapesti postabélyegzővel és 928. szep. 13. dátummal.

Arifkhán Ibrahim B-pest 112. Horthy kollégium

Nagyságos
Dr. Sőreghy János
úrnak
Debrecen
Déri múzeum

Nagyon tisztelt Doctor Úr!
Becses levelét megkaptam, hálásan köszönöm Doctor úr fáradozásáért és szívességéért. Számításaim szerint f. h. 17-én Reggel Debrecenben leszek. Györffy igazgató úr volt Debrecenben és kérdezte Millekker Professzor úrtól és mondja biztos beiratkozva leszek.
Mély tisztelettel
Arifkhán Ibrahim

2., 
Békéssy Gyöngyi autograf levelezőlapja Sőregi jánoshoz 10 filléres bélyeggel, Bicske, 933. okt 20. bélyegzéssel. Ceruzával utólag ráírva: válasz X/26.

Békéssy, Ó-Barok, Bicske

Nagyságos
dr. Sőregi János
múzeumi őr úrnak
Debrecen
Déri múzeum

1933. okt. 19.

Igen köszönöm a múzeumi értesítőt. Remélem, hogy újévtől kezdve viszonozhatom megint a küldeményeket és azt is remélem, hogy kérhetünk majd egy-egy cikket érdekes kutatásairól és feltevéseiről. A rövidebb, könnyebb cikkeket napilapokban is el tudnánk helyezni, mert most már vannak ilyesmihez összeköttetéseink és nagyot változott ám a világ tavaly óta, amikor még nem szívesen látták az ilyen tárgyköröket, most már méltányolják kellőképen! Ha kívánna valamit elhelyezni vagy kiadatni, kérem küldje akár Túrmezei Lászlóhoz, akár hozzám.

Szívélyes üdvözlettel

Békéssy Gyöngyi

3., 
Dr. Kiss autograf levelezőlapja Sőregi Jánoshoz Konyár postabélyegzéssel. Dr Kiss Konyár N. Dr. Sőregi muzeumőr urnak Debreczen Déry muzeum feladóval és címzéssel

Kedves Sőregy Úr!

Már kétszer is jártam arra, de nem volt időm bemenni, hogy megköszönjem a füzetet és főként a cikket. Mind lesz szerencsénk, azóta nyugodtan alusznak az ősök, én legalább is nem zavartam.
Ha lehet legyen szerencsénk
szívélyes üdvözlettel
Konyár 1932. XI. 10.
Dr. Kiss

4., 
Túrmezei László két oldalas autograf levele Sőregi Jánoshoz, a hozzá tartozó bélelt borítékkal. 20 filléres bélyeggel ellátva, rajta Budapest 932 sep. 13. bélyegzés és mellette Debrecen 932 sep 13 érkezési postabélyegző. A boríték hátoldalán a bélyeg és a pecsétek felett pecsételt feladó: Túrmezei László Budapest II. Rózsahegy-u. 8. A címzés tintával: Nagyságos Dr. Sőregi János muzeumőrnek Debrecen Déri Muzeum. A címzés felett ceruzával: Válasz ment IX. 14-én.

Bp. II. Rózsahegy u. 8.

932. IX/12.

Kedves Barátom!
Kérnélek, írnád meg nékem otthoni címed is.
Legutóbbi levelemben kérdeztem, hajlandó volnál-e Magyar Adorján „Kérdések” c. műve ellenében Kontinuitási elméleted egy példányát hozzám juttatni cserében?
Egyik tagtársunk – Zajti – Kemál meghívására hosszabb időre Törökországba utazik. Ott kimondottan turán szempontú, erős tudományos munka folyik. – Zajti is kér Részedről egy Kontinuitási példányt, hogy még magával vihesse. Esetleg én utána küldöm.
Kérlek – ha t.i. érdekelnek ezek a dolgok – tájékoztatnál arról is, beszélsz-e külföldi nyelveket, …, s milyen fokban?
Melegen gratulálok a tiszaparti eredményhez!
Szeretettel köszönt:
Túrmezei László

Sőregi János: A szkíta–magyar kontinuitás elméletének jogosultsága a turáni szellem keretében. Karcag, 1927. (címlap)

5., 
Gróf Waldeck Frigyesné egy oldalas, autograf levele Sőregi Jánoshoz a hozzá tartozó bélelt borítékkal. A levélpapír vízjeles: Kingstone Paper. A borítékon két, 8 filléres bélyeg, pusztamonostori és debreceni postabélyegző. A boríték hátoldalán, jobbra alul szárazbélyegzős lenyomat: Szénásy Béla Budapest IV. Ferencziek tere. Címzés: Nagyságos Dr. Sőreghy János úr múzeumőr Debrecen Déri Múzeum. A címzés felett későbbi ceruzás felírás: Waldeckné

Puszta-Monostor
Szolnok megye

  1. Jún. 25.

Mélyen tisztelt Doktor úr!-

Mindkét becses levelét megkaptam, méltóztassék érte leghálásabb köszönetemet fogadni, a küldött könyveinek igen nagy hasznát fogom venni.-
A nyár végén óhajtanám a gyönyörű Déri múzeumot újból megtekinteni, nagy hálával venném Doctor úr szíves kalauzolását-szakszerű magyarázatait, ha becses ideje engedi.-
Őszinte tisztelettel
Gróf Waldeck Frigyesné

0 hozzászólás

Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A maximálisan feltölthető fájlméret: 64 MB. Feltölthető fájltípus: kép. Drop files here