Debrecen hősei 1.

2023. 05. 16. | Forráskutatás | 0 hozzászólás

Szerző: Korompai Balázs

(Eredeti megjelenés 2021. február 12. Déri Múzeum Múzeumi Blog)

A debreceni Hősök temetőjével kapcsolatban három dokumentumot szeretnék bemutatni, amelyeknek több közös jellemzője is van. A legfontosabb, hogy mindhárom egy személyhez, egy debreceni építészcsalád leszármazottjához, Barcsay Miklóshoz kapcsolódik.

A dokumentumok a debreceni Déri Múzeum Történeti Tárában találhatók. Az egyik már 1921-ben leltárba került, a másik kettő 2019 óta tartozik a gyűjteményhez. A múzeumi műtárgyak sorsát kutatva sok érdekességre és véletlenre bukkanunk, így volt ez ebben az esetben is.

Az első dokumentum leltári száma: I.1921.59. A leltárkönyvi adatok a következőek a bekerült anyaggal kapcsolatban:
Szab. kir. Debreczen városa „Hősök-temetőjében elhantolt Hősök névsora 1915. január 24-től 1918 deczember 23ig, 1873 halott.”- Könyvelte, térképezte Barcsay Miklós. 1-75 oldal. Debreczeni Körlet Parancsnokság IV.c. osztályának ajándéka. Ezt a példányt a város mérnöki hivatala készítette.

A lista a Városi Múzeum irattartó mappájába került, melyen a következő felirat szerepel: A Hősök temetőjében /Debreczen/ 1915 jan.24től 1918 decz 23ig eltemetett hősök névsorai. Összeállította Barcsay Miklós. Katonai Körletparancsnokság aj.

A Barcsay által összeállított névsor címlapján a leltárkönyvi leíráshoz képest két eltérés olvasható. A Szab. kir. vagyis szabad királyi helyett Szab. közt. szerepel. Eltérő kéztől származik a lap tetején lévő bejegyzés: Erk 1921 apr 18. Kat. körl. parancs. IV. c.oszt. A leltárkönyvünkbe 1921. április 25-én került a beírás, a körletparancsnokság érkeztetési dátumához képest így már egy héten belül átkerült egy példánya a múzeumba.

A 76 oldalas, nyomdailag vonalazott ívek nemzetiszín zsineggel vannak összeöltve. Az oldalakat utólag, ceruzával, eltérő szélességű oszlopokra osztották, összesen hét oszlopba kerültek az elhunytak adatai. Az oszlopok a következő elnevezéseket kapták: Év, hó, nap; Tábla; Sor; Sírszám; Nevek; Életkora; Jegyzet. Az oldalak számozása a lapok tetején, szélen látható. A dokumentum 73 beírt oldalt tartalmaz. Az Összesítés az utolsó, már számozatlan és fejléc nélküli lapra került. A 68. oldalig csak egy helyen találunk eltérő kéztől származó bejegyzést, illetve javítást. Ez az első oldalon, az első bejegyzéseknél látható. Az első öt nevet kék színű ceruzával, keresztben lehúzták és öt oszlopban is utólagos, eltérő kéztől származó bejegyzéseket olvashatunk. A 69–73. oldalakon a már elkészített fejlécet használva legalább négy kéztől származó bejegyzéseket olvashatunk, melyek az 1918. december 28.–1919. november 27. között történt temetéseket rögzíti, összesen 137 katona adataival. Így a Barcsay által megadott 1873 katonához még 137 adatsor tartozik, tehát a teljes adatmennyiség 2010 adatsort tartalmaz.

A fejléc oszlopnevei a következő információkat tartalmazzák: az Év, hó, nap a temetés napját rögzíti. A Tábla a római számmal jelzett táblaszámot tartalmazza, a Sor pedig a Táblán belüli, arab számmal jelölt sort adja meg. A Sírszám oszlop elméletileg 1-től indulva folyamatosan emelkedne, de a dokumentumban többször is újraindul ezen oszlopon belül a számozás. A következő oszlop a Neveket tartalmazza. Az Életkora oszlop 176 esetben nem tartalmaz korra vonatkozó adatot. A Jegyzet oszlopban az elhunyt katona alakulatának rövidítését, illetve néhány esetben vallási hovatartozását (mohamedán) rögzítették. Itt is sok hiány található, 186 sorban teljesen hiányzik a bejegyzés. A további sorokban találhatunk civil, civil munkás, civil menekült, nemzetőr, munkaosztag, szanitéc, közvitéz, csendőr őrmester, tengeri tüzér, hadimunkás, cs. kir. nehéztüzér, méntelepi tizedes, honvéd huszár, tüzér, közös gyalogezred, gyalogezred, gyalogos, káplár, trén, utász, szekerész, vadász, népfelkelő, munkás, lengyel légió meghatározásokat is. Sok esetben hiányzik az alakulat konkrét megnevezése, pl. gy. e., vagy csak a katonai rendfokozat szerepel.

A 76 oldalas dokumentum végig jól olvasható, annak ellenére, hogy több kéztől származnak a bejegyzések. A lapok sarkain látható nyomot hagyott a sokszori használat, de sérülés vagy hiány nem keletkezett. (Az írás második részét február 16-án, hétfőn olvashatják az érdeklődők.)


0 hozzászólás

Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A maximálisan feltölthető fájlméret: 64 MB. Feltölthető fájltípus: kép. Drop files here