Szerzők: Kovács József Dénes – Ősz Attila
Tanulmányunkban Debrecen újkori történetének egyik legtragikusabb eseményét, az 1944. június 2-i bombázást és következményeit mutatjuk be egy szemtanú, Sőregi János visszaemlékezései alapján.